ÜRÜNLER
·   Sonlu Elemanlar
       SIMULIA
           Abaqus
           Isight & SIMULIA EE
           SLM
           SIMULIA V6
           SIMULIA V5
           fe-safe
           Tosca
           3DEXPERIENCE
                  Application Engineering
                  Multiphysics
                  Simulation Analytics
                  Simulation for Life
           Simpack
           Simpoe-Mold
 • Akışkanlar Dinamiği
 • Modelleme, Ön/Son İşlem
 • Biyoteknoloji ve Malzeme
 • Elektronik ve Komponent
 • Test, Ölçüm, Veri Toplama
 •  

   

  ANASAYFA ILETISIM E-POSTA

   

   


  Simulation Analytics

  Tüm platform kullanıcılarının benzetim alanında sunulan yeteneklerden faydalanmasına imkan tanır. Elde edilen gerçekçi sonuçlarla, daha doğru kararların alınması ve firmaların tecrübeleri doğrultusunda oluşturdukları benzetim metodolojilerinin tekrardan kullanımı söz konusudur. Böylelikle elde edilmiş benzetim tecrübesi tüm platform kullanıcıların kullanımına sunulur.

  Results Data Analyst: Çeşitli benzetimler sonucu elde edilen tüm mühendislik verilerinin doğrulanabilir kararlar alınabilecek şekle getirilmesine imkan tanır.  Böylelikle daha büyük veri yönetimi, çok büyük modellerin analizi ve görsellenmesi sağlanmış olur.

  Simulation Asset Management: 3DEXPERIENCE platformu içerisinde benzetim iş akışlarının yönetimi ile ilgilidir.  Çalışmalar esnasında verim ve üretkenlik artarken, tecrübeye dayalı bilginin uygun şekilde saklanması ve tekrar kullanımı mümkündür.

  Simulation Foundation: Bir sonraki tasarım kullanımlar için önceden kazımı yapılmış bilgi, metodoloji ve tecrübenin, tüm kullanıcılar tarafında yeni benzetim süreçlerinde tekrardan kullanımına olanak tanır.  Böylelikle tüm bu bilgi ve tecrübeler, ilgili tüm benzetim mühendislerinin kullanımına açılarak, doğru veri ve tecrübe, hedef kullanıcılara taşınmış olur.

  Simulation Process & Optimization: Firmanızın kullanmakta olduğu tüm analiz yazılımlarınızı, bünyesine entegre ederek, tüm bilgi ve tecrübenizin tekrardan kullanılabilir ve düzenlenebilir bir formata dönüştürür.  Kullanıcılara ölçeklenebilir, tekrardan kullanılabilir ve neden-sonuç odaklı yaklaşımlar sunar.

  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

  Anasayfa | Iletişim | E-Posta A-Ztech | Ürünler | Hizmetler
  Teknik Destek| Duyurular